Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn (tên giao dịch \"SINTEC\") được thành lập từ năm 2010 (theo Giấy phép ĐKKD số 0 3 0 9 7 0 9 7 2 2 do Sở Kế hoạch và Đầu tư, TP. HCM cấp ngày 26/01/2010), gồm có 7 cổ đông sáng lập. Trong đó, 3 cổ đông là pháp nhân và 25 cổ đông là cá nhân. Qua quá trình hoạt động, SINTEC ngày càng chứng minh được năng lực và vị trí của mình trong lĩnh vực Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng.

Lĩnh vực hoạt động


Công trình đã thực hiện

Tin tức và sự kiện

Tin tức thời sự / Xem tất cả

Hình ảnh, văn kiện, nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường 2017
Toàn Công ty được nghỉ Lễ 03 ngày: từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017
V/v Tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017
V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

Tin tức thời sự / Xem tất cả

V/v Tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017
V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2017 với những nội dung ....
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn (SINTEC) vào ngày 15/04/2016.